cá trấm giòn sạch

Cá Trắm Giòn

Cá Trắm Giòn

Loại cá đặc sản này có chất lượng thịt rắn chắc, thơm ngon, có độ giòn hấp dẫn mà cá trắm cỏ bình thường không có được. – Chúng tôi chuyên cung cấp cá trắm giòn đóng và đi khắp