giá bán cá bống tượng

Cá Bống Tượng

Cá Bống Tượng

Cá bống tượng giống với những loài cá bống khác, nhất là trong thời kỳ còn nhỏ nhưng lúc lớn chúng có trọng lượng lớn, có thể đạt đến vài kg. – Cá bống tượng là một loại cá lớn